Masjid Al Khoiriyah, Aek Nabara Simangumban, Tapanuli Utara

Masjid Al Khoiriyah terletak di Aek nabara, Simangumban, Tapanuli Utara

Tidak ada komentar